Trzy lata temu po raz pierwszy doświadczyliśmy w Krakowie niezwykłego zjawiska. Na kilka dni miasto zostało przejęte przez tancerzy i wypełnione jazzową muzyką. Dzięki niezwykłym przybyszom miała miejsce seria odlotowych warsztatów i nieziemskich imprez. Wygląda na to, że tej zimy kosmici znowu zaatakują! Prognozy wskazują, że pierwsze uderzenie nastąpi w weekend 06-08 stycznia i będzie miało ogromną siłę rażenia. Trzy pary instruktorów, trzy imprezy taneczne, muzyka na żywo, zaskakujące konkursy z nagrodami i inne atrakcje czekają na Was! Czy jesteście przygotowani, aby stawić im czoła?

 CENY / PRICES:

Full Pass – 150PLN / 35 EUR

Saturday Party – 25 PLN / 6 EUR

 Three years ago, for the first time, we experienced unusual phenomenon. For few days, the city was invaded by dancers and jazz music. Thanks to amazing newcomers it was amazing time of workshops and extraterrestrial parties. All symptoms indicate that this winter, aliens will come again! According to forecasts, first impact will happen the 06-08 of January and it will have huge power. Three teaching couples, three dance parties, live music, surprising competitions and other attractions awaits you!

Warsztaty / Workshops

Przed warsztatami odbędą się przesłuchania do grup. Przesłuchania są obowiązkowe dla grup Rycerz Jedi  i Mistrz Jedi. Uczestnicy zarejestrowani na poziom Padawan (Int) mogą, ale nie muszą brać udziału w przesłuchaniach, prosimy jednak, aby poinformować nas o tym mailowo lub przed przesłuchaniami, abyśmy mogli prawidłowo ocenić proporcje w grupie.

Before the workshops we will have auditions. Auditions are obligatory for Jedi Knight and Jedi Master levels. If you registered for Jedi Padawan level, you don't have to take part in auditions, but you have to inform us about it via e-mail or before auditions to let us keep proper ratio of followers and leaders for classes.

 

Nieziemskie Poziomy:

Uczeń Jedi / Beginner -  pierwszy etap szkolenia na Jedi/ tancerza Lindy Hop. Jeśli nigdy nie tańczyłaś/eś Lindy Hop jest to grupa dla Ciebie. Zajęcia będą prowadzone od całkowitych podstaw przez polskich instruktorów

(6h zajęć z Kariną Shorets i Bartkiem Przybylskim).

Jedi Padawan - aby stać się Rycerzem Jedi, Padawan musiał skończyć szkolenie u mistrzów Lindy Hop i przejść odpowiednią ilość imprez tanecznych. Jeżeli brałaś/eś już udział w weekendowych warsztatach lub jeśli masz za sobą co najmniej jeden semestr regularnej nauki, to jest to poziom dla Ciebie.

(5h zajęć z Sona&Jakubem oraz Michałem&Kasią).

Rycerz Jedi (Jedi Knight) - przyznanie tytułu rycerza oznaczało, że dany Padawan jest już gotowy, by samodzielnie wypełniać stające przed nim zadania - tańczyć na imprezie do ostatniej piosenki. Poziom wtajemniczenia dla osób, które mają ponad rok doświadczenia tanecznego i od czasu do czasu uczestniczą w weekendowych warsztatach - wymagana dobra znajomość swing outu.

(5h zajęć z Sona&Jakubem oraz Michałem&Kasią).

Mistrz Jedi (Master Jedi) - ten najwyższy tytuł może zostać przyznany przez Radę instruktorów wyjątkowo doświadczonemu rycerzowi. Jeśli swobodnie interpretujesz muzykę, dobrze czujesz się tańcząc zarówno do szybkiego jak i wolnego tempa, a hasło „improwizacja” wywołuje u Ciebie dreszczyk wyzwania, to poziom dla Ciebie.

(5h zajęć z Sona&Jakubem oraz Michałem&Kasią).

Galactic levels:

Jedi Initiates / Beginner - the first part of Jedi training for Lindy Hop dancer. If you haven't danced Lindy Hop before, it's your group.

 (6 hours of classes with Karina Shorets and Bartosz Przybylski).

Jedi Padawan - to become Jedi Knights, Padawans had to finish training from masters of Lindy Hop and go through the exact number of challenges - dance parties. If you already participated in weekend workshops or you went through at least one semester of regular dance classes - you are welcomed to join to this group.

(5 hours of classes with Sona&Jakub and Michał&Kasia).

Jedi Knight – Padawan who got this rank, was ready to complete Jedi tasks on his own - dance till the last song during the party. Level proper for people who already have more than year experience in dancing Lindy Hop and take part in several weekend workshops - good swingout skills required

(5 hours of classes with Sona&Jakub and Michał&Kasia).

Jedi Master - the highest rank for the very experienced one, given by the High Council of teachers. If you feel good in interpreting music, dancing both to high and slow music and the word “improvisation” provokes in you positive thrill of challenge, it’s the level for you.

 (5 hours of classes with Sona&Jakub and Michał&Kasia).

Instruktorzy / Instructors

Soňa Valuchová and Jakub Šůstek (Brno)

Jakub jest jednym ze skarbów Lindy Hopowej społeczności w Brnie. Już od ponad 3 lat wzbogaca zajęcia w szkole Swing Wings, zabawą, entuzjazmem, techniką i ciekawymi wariacjami. Mogliście podziwiać jak rządzi na parkiecie na wielu międzynarodowych konkursach, zarówno w parze jak i solo. Jego pełen rytmiki, energetyczny styl odzwierciedla radość jaką czerpie z tańca.

Miłość Soni do dawnej muzyki i tańca nieustannie rośnie, nawet po 16 latach. Znajomość wielu różnych stylów tanecznych, takich jak Blues, Burleska, Lindy Hop, Charleston, Balboa i wiele innych pozwala jej pokazać uczniom jak działa każdy ruch oraz jak inaczej mogą go użyć. Głęboko wierzy, że każdy jest stworzony do tańca.

Razem promieniują pozytywnymi wibracjami, a na ich zajęciach nigdy nie brakuje zabawy, tańca i odkrywania nowych pomysłów!

 

Jakub (Kuba) is one of the treasures of Brno Lindy Hop scene. For over three years he has been filling the Swing Wings classes with fun, enthusiasm, technique and awesome moves. You could see him rock the dance floor at socials and international competitions in coupled or solo dance. His energetic style is full of rhythm and radiates his joy from the dance.

Sona's love for the vintage music and dance is ever growing, even after 16 years. Her knowledge of many dance styles, such as Blues and Burlesque, Lindy Hop and Charleston, Balboa and many others allows her to show to her students how each move works and where else they can use it. She also believes that anybody can dance.

Together they radiate positive vibes and their classes are never short of fun, discovering new ideas and dancing.

 

Kasia Dybowska and Michał Oblaciński (Warszawa / Warsaw)

 Karina Shorets and Bartosz Przybylski (Kraków)

Pełna pasji instruktorka z duszą artystki. Oprócz tańca aktorka i założycielka niezależnego Teatru74.  Miłość do jazzu, moda vintage i duch swobody to, co natchnęło Karinę do rozpoczęcia swojej przygody z tańcem Lindy Hop. W tańcu podkreśla aktywną rolę followerki i uważa, że improwizacja, wolność i uśmiech są najważniejszymi elementami w tańcu.

Tancerz, instruktor, DJ, organizator wydarzeń oraz festiwali tanecznych w Krakowie. Pasję do tańców i muzyki swingowej odkrył w 2012 roku. W połowie 2013 roku zaczął prowadzić pierwsze zajęcia. Ma na swoim koncie ponad 700 godzin przebytych warsztatów, ucząc się od niemal 100 różnych instruktorów oraz kolejne 700 godzin zajęć poprowadzonych jako nauczyciel tańca. Do dnia dzisiejszego nieustannie podróżuje, spędzając na swing ok 45 weekendów rocznie. Naucza Lindy Hop w Krakowie i Łodzi, równocześnie sam szkoli się w Authentic Jazz, Balboa, Blues, Collegiate Shag oraz Street Dance. Na zajęciach, jak sam mówi – tyran i despota. Lubi eksperymentować oraz wprowadzać nietypowe elementy. Chce by jego studenci byli kreatywni i sami odnajdywali nowe idee, podając im jedynie narzędzia do wyrażania własnej indywidualności. Inspiracje czerpie z podróży podczas których konfrontuje różne metody nauczania jak i przekazywane treści, kreując swój własny styl. Od początku do dnia dzisiejszego jest związany z organizacją takich eventów jak Dragon Swing, Lindy on Track, Lindy Hop Non Stop, Kraków Lindy Invasion oraz wielu mniejszych.

Dancer, teacher, DJ, organizer of swing events and dance festivals in Kraków. He discovered his passion for dance and swing music in 2012  In mid-2013 he began teaching first classes. He has completed more than 700h workshops, learning from almost 100 different dance teachers, teaching another 700h of regular classes and workshops. To this day, he is constantly traveling, spending on swing more than 45 weekends per year. He is teaching Lindy Hop in Krakow and Łódź, while training in the Authentic Jazz, Balboa, Blues, Collegiate Shag and Street Dance styles. In his classes, he says - "I am tyrant and despot". He likes to experiment and introduce uncommon elements. He wants his students to be creative, to found their own ideas, giving them only a tools to express their own individuality. His inspiration comes from travels during which he confronts a variety of teaching methods and their content, creating his own style. From the beginning to the present day he is associated with the organization of such events as Dragon Swing, Lindy on Track, Lindy Hop Non Stop, Kraków Lindy Invasion and many smaller ones.

Imprezy / Parties

Piątek / Friday Party (06.01.2017): 20:30 - 01:00 - Browar Lubicz, ul. Lubicz 17J

Sobota / Saturday Party (07.01.2017): DKK, Sala Widowiskowa

20:00 - Taster

21:00 - Początek Imprezy / Beginning of the Party

 

Atrakcje:

Konkurs Jack&Jill, Prezentacja Instruktorów, Koncert zespołu The Cajun Spices

Dodaj do siebie sól, pieprz cayenne, oregano, tymianek, czosnek i słodką paprykę żeby przywołać smak Louisiany. Połącz tarkę, banjo, gitarę, saksofon, kontrabas, skrzypce i akordeon, by odkryć jej brzmienie. The Cajun Spices to unikatowe połączenie pasji do muzyki i tańca swingowego, to również jedyny w Polsce zespół stworzony przez tancerzy i dla tancerzy. Inspiracji szuka w muzyce legendarnych jazzbandów lat 20 i 30-tych, gypsy jazzie, a także w twórczości współczesnych ulicznych muzyków Nowego Orleanu. Zapraszamy na wspólną wyprawę w miejsce, gdzie rosa wiesza diamenty na zielonych listkach koniczyny, a wiatr śpiewa w cieniu drzew pochylonych nad leniwym nurtem Mississippi.

Put together salt, cayenne pepper, oregano, thyme, garlic and paprika to recall the smell of Louisiana. Mix the washboard, banjo, guitar, sax, double bass, violin and accordion to discover it’s sound. The Cajun Spices are a unique combo of passion to music and swing dancing. It is also the only jazz band in Poland created by dancers and for dancers. They find inspiration in the legendary jazz-bands from 20-ties na 30-ties, gypsy jazz, and contemporary musicians from the streets of New Orleans.

The Cajun Spices:

Michał Oblaciński – tarka, wokal, kazoo / washboard, vocals, kazoo

Paweł Gałązka – gitara, banjo / guitar, banjo

Filip Górski – gitara, wokal / guitar, vocals

Ewa Chamczyk – skrzypce  / violin

Kamil Smukowski – saksofon / sax

Jacek Trzmiel – akordeon / accordion

Grzegorz Dąbrowski - kontrabas / double bass

Guillermo Lozano – trąbka / trumpet

  

Niedziela / Sunday Party (08.01.2017): 20:00-00:00 - Piwnica pod Baranami, Rynek Główny 27

Harmonogram / Schedule

* Harmonogram może ulec nieznacznym zmianom

Organizator

Sekcja Kultury, Muzyki i Tańców Swingowych "KMiTa Swing"