Popatrz w gwieździste niebo i powiedz mi co widzisz? Czy to kometa? Czy to meteoryt? Nie! To nadchodzące Kraków Lindy Invasion, które po raz szósty uderzą w Krakowie! Serdecznie zapraszamy Was na Drugie Uderzenie, które odbędzie się 15-17.02.2019 Jak co roku zapraszamy Was na warsztaty Lindy Hop na czterech poziomach wtajemniczenia: Uczeń Jedi, Jedi Padawan, Rycerz Jedi i Mistrz Jedi!

CENY / PRICES

[PL]

Full Pass (Lindy Hop + Boogie Woogie) - 300 PLN

Lindy Hop Pass- 180 PLN (5h zajęć dla poziomów Adv, Int/Adv i Int, 6h zajęć dla poziomu Beginners)

 Boogie Pass - 140 PLN (4h zajeć z boogie woogie od podstaw)

********************

[EN]

Full Pass (Lindy Hop + Boogie Woogie) - 300 PLN / 70 EUR

Lindy Hop Pass- 180 PLN ((5h of classes for levels Adv, Int/Adv and Int, 6h for classes for Beginner level))

 Boogie Pass - 140 PLN / 32 EUR (4h of boogie woogie class)

Warsztaty/Workshops

 

Lindy Hop - nieziemskie poziomy / Galactic levels:

Uczeń Jedi / Jedi Inititates (Beginner)

[PL] Pierwszy etap szkolenia na Jedi/ tancerza Lindy Hop. Jeśli nigdy nie tańczyłaś/eś Lindy Hop jest to grupa dla Ciebie. Zajęcia będą prowadzone od całkowitych podstaw przez polskich instruktorów. (6h zajęć z lokalnymi instruktorami).

[ENG] Jedi Initiates / Beginner - the first part of Jedi training for Lindy Hop dancer. If you haven't danced Lindy Hop before, it's your group. (6 hours of classes with local instructors).

Jedi Padawan (Intermediate)

[PL] Aby stać się Rycerzem Jedi, Padawan musiał skończyć szkolenie u mistrzów Lindy Hop i przejść odpowiednią ilość imprez tanecznych. Jeżeli brałaś/eś już udział w weekendowych warsztatach lub jeśli masz za sobą co najmniej jeden semestr regularnej nauki, to jest to poziom dla Ciebie.

[ENG] To become Jedi Knights, Padawans had to finish training from masters of Lindy Hop and go through the exact number of challenges - dance parties. If you already participated in weekend workshops or you went through at least one semester of regular dance classes - you are welcomed to join to this group.

Rycerz Jedi (Jedi Knight - Intermediate/Advanced)

[PL] Przyznanie tytułu rycerza oznaczało, że dany Padawan jest już gotowy, by samodzielnie wypełniać stające przed nim zadania - tańczyć na imprezie do ostatniej piosenki. Poziom wtajemniczenia dla osób, które mają ponad rok doświadczenia tanecznego i od czasu do czasu uczestniczą w weekendowych warsztatach - wymagana dobra znajomość swingoutu.

[ENG] Padawan who got this rank, was ready to complete Jedi tasks on his own - dance till the last song during the party. Level proper for people who already have more than year experience in dancing Lindy Hop and take part in several weekend workshops - good swingout skills required. 

Mistrz Jedi (Master Jedi - Advanced)

[PL] Ten najwyższy tytuł może zostać przyznany przez Radę instruktorów wyjątkowo doświadczonemu rycerzowi. Jeśli swobodnie interpretujesz muzykę, dobrze czujesz się tańcząc zarówno do szybkiego jak i wolnego tempa, a hasło „improwizacja” wywołuje u Ciebie dreszczyk wyzwania, to poziom dla Ciebie.

[ENG] Jedi Master - the highest rank for the very experienced one, given by the High Council of teachers. If you feel good in interpreting music, dancing both to high and slow music and the word “improvisation” provokes in you positive thrill of challenge, it’s the level for you.

Instruktorzy/Teachers

Aleksandra Szatkowska & Alexey Kazennov

[PL]Swoje pierwsze taneczne kroki Ola stawiała w 2010 roku w boogie woogie i nie spodziewała się wtedy jak bardzo to hobby zmieni jej życie w przyszłości. Kilka lat temu, po tym jak po raz pierwszy wzięła udział w festiwalu swingowym kompletnie zaprzedała duszę, serce i nogi Lindy Hoppowi i Authentic Jazzowi. Mówi, że najważniejsza w tańcu jest dla niej muzyka – w końcu to od niej wszystko się zaczęło. O tanecznym rozwoju lubi myśleć jako o procesie, który nigdy się nie kończy, więc inspiracje stara się czerpać z wielu różnych źródeł, zarówno ze starych klipów jak i od współczesnych tancerzy. Gdy spytać ją o to, jakie są według niej cechy dobrego tancerza, odpowie, że: dobre poczucie rytmu, empatia oraz poczucie humoru. To trafnie podsumowuje to, na czym skupia się na zajęciach i w pracy nad własnym tańcem. Jest częścią warszawskiej sceny swingowej i uczy regularne zajęcia w szkole ShimSham - Warszawski Swing.

Alexey Kazennov to niezwykle utalentowany i inspirujący tancerz swingowy pochodzący z Rosji. Z niezwykłym entuzjazmem zaczął tańczyć w 2013 roku, chodząc na każdą imprezę. W 2015 roku zaczął prowadzić zajęcia, ćwiczyć i podróżować po całym świecie, czyniąc taniec swoim zawodem. Od tego czasu zdobył wiele tytułów konkursowych (ILHC, Savoy Cup, Rock That Swing i wiele innych). Uwielbia rzucać sobie wyzwania i nieustannie dążyć do doskonalenia swojej techniki. Lindy hop, Authentic Jazz, Blues i St. Louis Shag,… Potrafi zatańczyć to wszystko! Alexey słynie ze swojego osobistego stylu tańca, dużych uśmiechów, a przede wszystkim z ogromnej energii na parkiecie. Prawdopodobnie będziesz go widzieć do końca imprezy, gdzie możliwe ze wystąpi na " survivors foto". Jako nauczyciel chce inspirować ludzi do znalezienia własnego stylu. Czy uważasz, że ktoś może tańczyć non stop przez 24 godziny? Tak, to jest Alexey!

*******************************

[ENG] Aleksandra started her dance adventure in 2010 with boogie woogie and little did she know how this hobby would evolve and change her life in the future. A few years later, after attending her first swing festival ever she fully sold her feet, soul and heart to Lindy Hop and Authentic Jazz. She strongly believes that being connected to the music is what’s most important in dancing - after all it’s the music that has started it all. Progress in dancing is for her a process that never ends and may be caused by many factors, that's why she draws inspiration from many sources, both from old clips and contemporary lindy hoppers. If you ask her what are the most important features a perfect dancer should have, she would answered: a good sense of rhythm, empathy and a sense of humor. This answer sums up what is the main focus in her classes. She’s a part of the Warsaw swing dancing community and teaches regular classes in ShimSham - Warszawski Swing school.

Alexey Kazennov is an incredibly talented and inspiring swing dancer hailing from Russia. He started dancing in 2013 with extraordinary enthusiasm, going to every single party. In 2015 he began teaching, practicing and traveling all over the world, making dancing his profession. Since then, he has won a great number of competition titles (ILHC, Savoy Cup, Rock That Swing, and a long etcetera!). He loves to challenge and push himself constantly to improve. Lindy hop, Authentic Jazz, Blues, and St. Louis Shag,… He can dance it all! Alexey is famous for his personal style as a dancer, his big smiles, and most of all for his high energy on the dance floor. You will probably see him until the party ends, don't miss his "survivors picture"! As a teacher is to inspire people to find their own style. Do you believe that someone can dance for 24 hours non-stop? Yes, this is Alexey!

 

 ✨Camille Boillet & Andrey Osipov

[PL] Camille to francuska tancerka, która "zdarła podeszwy" na swingowych potańcówkach i i wypróbowała praktycznie każdy aspekt tego, co oferuje swingowy świat - od konkursów , prowadzenia zajęć, poprzez występy i przygotowywanie własnych choreografii zarówno w USA, jak i Europie. Jest taneczną nomadką, dla której Nowy Jork, Sztokholm  i Berlin są swingowymi domami. Po wygraniu Harvest Moon Ball w Harlemie w 2017 r. przeniosła się do Sztokholmu, gdzie większość czasu trenowała stepowanie, lindy, a także występowała z vernacular jazz'em w Hot-Cha Chorus Line Marie N'Diaye. Na zajęciach i na parkiecie Camille szuka prostoty. Niema nic lepszego niż dobry groove, aby cieszyć się muzyką i partnerem tanecznym. Lubi wprowadzać do tańca spontaniczność i surowe emocje i nie może się doczekać pracy z tancerzami w Krakowie!

Andrei urodził się w Leningradzie, wychował w Petersburgu, a obecnie mieszka w Sztokholmie, gdzie poznał lindy hop. Sztokholmska scena, pełna uznanych i inspirujących tancerzy oraz świetnych zespołów swingowych, miała wiele do zaoferowania Andreiowi - nic dziwnego, że wkrótce znalazł się w finałach konkursów międzynarodowych festiwali. Nie zajęło mu dużo czasu, aby rozpocząć nauczanie zarówno w Sztokholmie, jak i podczas dużych wydarzeń za granicą (Dragon Swing był jednym z nich). Andrei ceni sobie indywidualność, zabawę i humor (z odrobiną ekscentryczności), pozostając blisko korzeni i szanując historię lindy hopu. W swoim stylu zawiera elementy stepowania, wpływów tradycyjnego tańca z Mozambiku i innych tańców swingowych, często też można usłyszeć, jak tańczy rytmicznie. Andrei uwielbia oglądać i analizować stare klipy i filmy z vernacular jazzem i tańcem swingowym - wśród jego ulubionych tancerzy są Leon James oraz Millie i Bubbles ze sceny tanecznej w "Straight to Heaven" (1939).

**************************

[ENG] Camille is a French dancer who has been burning up the dance floor and has tried out practically every aspect of what the world of Swing has to offer - from competing, teaching, performing, and choreographing in both the US and Europe. As a dance nomad, she calls both New York City, Stockholm and Berlin her swinging homes. After winning the Harvest Moon Ball in Harlem in 2017, she moved to Stockholm, where she spent most of her time training Tap, Lindy, and performing vernacular jazz with Marie N'Diaye's Hot-Cha Chorus Line. In classes and on the social floor, Camille looks for simplicity. Nothing better than a good groove to enjoy the music and the dance partner. She likes to bring spontaneity and raw emotions into the dance, and can't wait to work with everyone here in Krakow!

Andrei, born in Leningrad, raised in St. Petersburg, is currently based in Stockholm, where he learned to lindy hop. Stockholm's scene, full of recognized and inspiring dancers and great swing bands, had a lot to offer to Andrei -- no wonder he soon found himself dancing in finals of international festivals. It did not take him long to start teaching both in Stockholm and at big events abroad (Dragon Swing being one of them). Andrei appreciates individuality, playfulness and humor (with a dash of eccentricity) within the lindy hop, while staying close to its roots and being respectful to its history. In his style, he incorporates elements of tap, traditional Mozambican and other swing dances, also you can often hear him scatting rhythms as he dances. Andrei loves to watch and study old clips and movies with vernacular jazz and swing dancing -- among his favorite dancers are Leon James, and Millie and Bubbles from the dance scene in Straight to Heaven (1939).

 

 

 ✨Instruktorzy KMiTa Swing

Imprezy/Parties

Friday: 21:00-1:00 Por Fiesta, Warszawska 17, entrance: 10,-zł

Saturday: 20:00-4:00 DKK, Św.Filipa 6, entrance: 30,- zł

Sunday: 20:00-24:00 Piwnica pod Baranami, Rynek Główny 27, entrance: free

Harmonogram / Schedule

Organizator

Sekcja Kultury, Muzyki i Tańców Swingowych "KMiTa Swing"