Powoli niczym statek obcych z "Dnia Niepodległości" wynurza się trzecia inwazja. Kontakt trzeciego stopnia planowany jest w dniach 13-15 marca 2020 r. Zwiadowcy donoszą że atak odbędzie się w zmienionej formie niż dotychczas. Jedno jest pewne, że będzie to intensywny muzyczno-taneczny weekend.

Zapraszamy Was serdecznie!

* * * * *

Slowly, like a aliens space ship from the "Independence Day", the third invasion emerges. Third level contact is planned for March 13-15, 2020. Scouts report that the attack will take place in a changed form than before. One thing is certain, it will be an intense music and dance weekend.

We warmly invite you!

 

Warsztaty / Workshops

Lindy Hop - nieziemskie poziomy / Galactic levels:

Beginner

[PL] Jeśli nigdy nie tańczyłaś/eś Lindy Hop jest to grupa dla Ciebie. Zajęcia będą prowadzone od całkowitych podstaw przez polskich instruktorów. (6h zajęć z lokalnymi instruktorami).

[ENG]  If you haven't danced Lindy Hop before, it's your group. (6 hours of classes with local instructors).

Moon Walker:

[PL] Tańczysz od co najmniej pół roku, bierzesz udział w regularnych zajęciach i pojawiasz się na imprezach. Wiesz już na czym polega prowadzenie/podążanie, Swobodnie tańczysz zarówno w zamkniętej jak i otwartej pozycji.  Wiesz już czym jest swing out, ale jeszcze nie do końca komfortowo się z nim czujesz. 

[ENG]  You dance at least 6 months, you regularly take classes and come to the parties. You know what leading/following means, you know some basic figures in open and closed position. You know what swing out is, but you don't feel comfortable with it.

Space Rider:

[PL]tańczysz od co najmniej 2 lat, a nawet dłużej, nie tylko uczestniczysz w regularnych zajęciach, ale również bierzesz udział w warsztatach tanecznych, a także zdobywasz nowe umiejętności na festiwalach międzynarodowych. Prowadzenie/podążanie nie stanowi dla ciebie problemu, znasz sporo różnych figur i przejść i potrafisz je swobodnie zatańczyć również w szybszym tempie. Swobodnie tańczysz do muzyki w każdym tempie, improwizujesz. 

[ENG ]You dance at least more than 2 years, or even more you travel a lot and participate in many international festivals. Leading/Following is not a big deal for you, you work on your technique, you know many figures and you can easily dance to faster tempo. You can easily dance to any tempo, you improvise.

Musicgalaxyality Track:

[PL] Zajęcia z muzykalności wbrew pozorom nie polegają na uczeniu się nowych kroków i wariacji do nich, a na uważnym i świadomym tańczeniu do muzyki. Żeby tak było,trzeba wpierw zrozumieć i pojąć jak i z czego zbudowane są utwory, co wyróżnia jedną sekcję rytmiczną od drugiej, jakie relacje mamy pomiędzy instrumentami. Muzyka to coś więcej niż bit, tempo i energia utworu. Na naszym Tracku skupimy się na interpretowaniu różnych utworów/gatunków korzystając z podanych wcześniej narzędzi i konceptów. 

Zajęcia piątkowe - będą w dużej mierze poświęcone pracy w parach z muzyką i sekcją rytmiczną. Sięgniemy również do korzeni swingu i jego późniejszego rozwoju w Harlemie.

Zajęcia sobotnie - główny nacisk położymy na indywidualną pracę z utworem oraz instrumentami i tworzenie lepszego połączenia z muzyką w trakcie tańca. 

[ENG] Classes of musicality, contrary to belief, do not rely on learning new steps and variations to them, but on attentive and conscious dance to music. For this to happen, you must first understand what and how the songs are made of, what distinguishes one rhythm section from the other, what relations we may have between instruments. Music is more than dancing to the beat, tempo and energy of the song. On our Track, we will focus on interpreting various songs / genres using the tools and concepts provided during class.

Friday classes - will be largely devoted to working in couples with music and the rhythm section. We will also reach for the roots of swing and its subsequent development in Harlem.

Saturday classes - the main emphasis will be on individual work with the song and instruments and creating a better connection with music during the dance.

 

Tematy zajęć/ Themes of workshops:

❇️Moon Walker: Dancing Small & Fast Dancing (with Amélie & Christophe)

❇️Space Rider: Fast Dancing & Rock & Go Rhythms (with Amélie & Christophe)

❇️Musicgalaxyality (with Kari & Bartosz on Friday, and with Bartosz on Saturday)

Instruktorzy/Teachers

✨ Amélie Barrande & Christophe Cholot

[PL] Oczarowana społecznością tancerzy i wizją dzielenia się, jakie niesie ze sobą tańczenie swingu, Amelie nieustannie podróżuje by doskonalić instruktorskie umiejętności, a także własny taniec. Stara się przekazywać swoim uczniom techniczne i muzyczne fundamenty, w równym stopniu jak znaczenie płynnego połączenia i zaangażowania pomiędzy partnerami. Amélie pochodzi z Paryża, gdzie prowadzi regularne zajęcia z lindy hop i solo jazz w swojej szkole tańca "Jazzy Feet".

Christophe to pełen pasji tancerz, który kocha podróżować po świecie, biorąc udział w warsztatach i konkursach. Jednak to co kreci go najbardziej, to potańcówki, socjalna strona tańca i możliwość interakcji z każdym poprzez taniec. Nie możesz go znaleźć? Poszukaj na parkiecie, będzie tam do końca imprezy! Christophe pochodzi z Paryża, gdzie prowadzi regularne zajęcia z lindy hop w swojej szkole tańca "Jazzy Feet".

[ENG] Amazed by the communion and sharing that you get through Swing dancing, Amélie constantly travels abroad to improve her teaching skills as well as her own dancing.She tries to teach her students the technical and musical fundamentals as much as the importance of a smooth connection and a good complicity between the partners. Amélie is based in Paris, France where she teaches Solo Jazz and Lindy Hop on a regular basis in her own Swing dance school: “Jazzy Feet”.

Christophe is a passionate dancer who loves to travel around the world to attend workshops and take part in competitions. However, what he loves best is social dancing and the ability to communicate with anyone through the dance. If you’re looking for him, you’ll definitely find him on the dancefloor until the party ends! Christophe is based in Paris, France where he teaches Lindy Hop on a regular basis in his own swing dance school “Jazzy Feet”.

 

Kari Shorets & Bartosz Przybylski

[PL] Karina Shorets, pełna pasji instruktorka, kreatywna choreografka, ekspresyjna performerka i barwna aktorka. W swojej karierze artystycznej zagrała i zatańczyła na niejednej scenie w Polsce i za granicą. Należy do jazzowych grup choreograficznych: Jazzy Pearls, HotCha Chorus Line i HDC Daily Meeteing Chorus Line. Rozwija swój projekt taneczno-aktorski Swing Theater. Jest założycielką grupy choreograficznej Kick&Swing Chorus Line i jazz bandu Kick&Swing Jazz Band. Uwielbia organizować kameralne i przytulne festiwale, np. Swing Suitcase, Lindy Hop Non Stop czy Rock the Balboa. Karina jest aktywną działaczką na rzecz rozwoju swinga w Polsce, co daje jej możliwość uczenia na terenie całego kraju, jak i zagranicą.

Bartosz Przybylski, tancerz, instruktor, DJ, pasjonat muzyki swingowej, badacz, kulturoznawca, podróżnik, organizator eventów, promotor, polski ambasador swingu. Na co dzień uczy, gra i pracuje na wydarzeniach oraz festiwalach tanecznych w kraju i za granicą. Pasję do tańców i muzyki swingowej odkrył w 2012 roku. Za Lindy Hopem przebył już 35 krajów i wciąż mu mało. W Krakowie oprócz regularnych zajęć Lindy Hop rozwija autorski program warsztatów muzykalności i prowadzi wykłady dot. historii swingu. Interesują go korzenie kulturowe tańca oraz taniec jako forma komunikacji z muzyką i partnerem. Stawia nacisk na social dancing, plastyczność połączenia, komfort partnerki, tańczenie do muzyki i świadomość przestrzenną. Na parkiecie znany z muzykalności, kreatywności i niesamowitych pokładów energii tanecznej ... oraz brody.

[ENG] Karina Shorets: Passionate instructor, creative choreographer, expressive performer and colorful actress. In her artistic career she played and danced on more than one stage in Poland and abroad. She belongs to jazz choreographic groups: Jazzy Pearls, HotCha Chorus Line and HDC Daily Meeting Chorus Line. He develops his Swing Theater dance and acting project. She is the founder of the choreographic group Kick & Swing Chorus Line and the band Kick & Swing Jazz Band. He loves organizing cozy and cozy festivals, e.g. Swing Suitcase, Lindy Hop Non Stop or Rock the Balboa. Karina is an active activist for the development of swing in Poland, which gives her the opportunity to teach throughout the country and abroad.

Bartosz Przybylski: Dancer, instructor, DJ, swing music enthusiast, researcher, culture expert, traveler, event organizer, promoter, Polish swing ambassador. He teaches, plays and works at dance events and festivals in the country and abroad. He discovered a passion for dance and swing music in 2012. He has already traveled 35 countries behind Lindy Hop and he still has little. In Krakow, in addition to regular classes, Lindy Hop develops his own musical workshop program and lectures on swing history. He is interested in the cultural roots of dance and dance as a form of communication with music and a partner. He puts emphasis on social dancing, plasticity of connection, partner's comfort, dancing to music and spatial awareness. On the dance floor, known for his musicality, creativity and amazing dance energy ... and beards.

✨ Instruktorzy KMiTa Swing

Imprezy/Parties

Friday: 20:00-1:00 Por Fiesta, Warszawska 17, entrance: 10,-zł

Saturday: 20:00-4:00 DKK, Św.Filipa 6, entrance: 30,- zł

Sunday: 20:00-24:00 Piwnica pod Baranami, Rynek Główny 27, entrance: free

Harmonogram / Schedule

Wkrótce więcej szczegółów 

More details soon.

Organizator

Sekcja Kultury, Muzyki i Tańców Swingowych "KMiTa Swing"