Ostatnia szansa, aby zdobyć kosmiczne moce, nadejdzie w dniach 15-17.03.2019! Nie przegapcie jej, bo najeźdźcy nie z tej ziemi powrócą dopiero za rok. Tymczasem czeka nas seria kosmicznych warsztatów prowadzonych przez nieziemskich instruktorów z całej galaktyki.

Podczas marcowej edycji oferujemy Wam warsztaty Lindy Hop na czterech poziomach wtajemniczenia: Uczeń Jedi, Jedi Padawan, Rycerz Jedi i Mistrz Jedi, a także Up, up in the air!- 4h zajęć z aerialsów.

CENY / PRICES

[PL]

Full Pass (Lindy Hop + Aerials) - 300 PLN

Lindy Hop Pass- 180 PLN (5h zajęć dla poziomów Adv, Int/Adv i Int, 6h zajęć dla poziomu Beginners)

 Aerials Pass - 140 PLN (4h zajeć z akrobatyki)

** Na zajęcia z akrobatyki przyjmujemy tylko rejestracje w parach. Na tych zajęciach nie będzie rotacji partnerów / partnerek.

********************

[EN]

Full Pass (Lindy Hop + Aerials) - 300 PLN / 70 EUR

Lindy Hop Pass- 180 PLN ((5h of classes for levels Adv, Int/Adv and Int, 6h for classes for Beginner level))

 Aerials Pass - 140 PLN / 32 EUR (4h of air steps class)

** For Aerials class we will accept registrations in couples only. During those classes - there will be no partners' rotation.

Warsztaty / Workshops

[PL] Przed warsztatami odbędą się przesłuchania do grup. Przesłuchania są obowiązkowe dla grup Intermediate/Advanced i Advanced. Uczestnicy zarejestrowani na poziom Intermediate mogą, ale nie muszą brać udziału w przesłuchaniach, prosimy jednak, aby poinformować nas o tym mailowo lub przed przesłuchaniami, abyśmy mogli prawidłowo ocenić proporcje w grupie.

[ENG] Before workshops we will have auditions. Auditions are obligatory for Jedi Knight and Jedi Master levels. If you registered for Jedi Padawan level, you don't have to take part in auditions, but you have to inform us about it via e-mail or before auditions to let us keep proper ratio of followers and leaders for classes.

Lindy Hop - nieziemskie poziomy / Galactic levels:

Uczeń Jedi / Jedi Inititates (Beginner)

[PL] Pierwszy etap szkolenia na Jedi/ tancerza Lindy Hop. Jeśli nigdy nie tańczyłaś/eś Lindy Hop jest to grupa dla Ciebie. Zajęcia będą prowadzone od całkowitych podstaw przez polskich instruktorów. (6h zajęć z lokalnymi instruktorami).

[ENG] Jedi Initiates / Beginner - the first part of Jedi training for Lindy Hop dancer. If you haven't danced Lindy Hop before, it's your group. (6 hours of classes with local instructors).

Jedi Padawan (Intermediate)

[PL] Aby stać się Rycerzem Jedi, Padawan musiał skończyć szkolenie u mistrzów Lindy Hop i przejść odpowiednią ilość imprez tanecznych. Jeżeli brałaś/eś już udział w weekendowych warsztatach lub jeśli masz za sobą co najmniej jeden semestr regularnej nauki, to jest to poziom dla Ciebie. (5h zajęć z Marie i Florianem oraz z Martyną i Michałem).

[ENG] To become Jedi Knights, Padawans had to finish training from masters of Lindy Hop and go through the exact number of challenges - dance parties. If you already participated in weekend workshops or you went through at least one semester of regular dance classes - you are welcomed to join to this group. (5h of classes with Marie&Florian and Martyna&Michał).

Rycerz Jedi (Jedi Knight - Intermediate/Advanced)

[PL] Przyznanie tytułu rycerza oznaczało, że dany Padawan jest już gotowy, by samodzielnie wypełniać stające przed nim zadania - tańczyć na imprezie do ostatniej piosenki. Poziom wtajemniczenia dla osób, które mają ponad rok doświadczenia tanecznego i od czasu do czasu uczestniczą w weekendowych warsztatach - wymagana dobra znajomość swingoutu. (5h zajęć z Marie i Florianem oraz z Martyną i Michałem)

[ENG] Padawan who got this rank, was ready to complete Jedi tasks on his own - dance till the last song during the party. Level proper for people who already have more than year experience in dancing Lindy Hop and take part in several weekend workshops - good swingout skills required. (5h of classes with Marie&Florian and Martyna&Michał).

Mistrz Jedi (Master Jedi - Advanced)

[PL] Ten najwyższy tytuł może zostać przyznany przez Radę instruktorów wyjątkowo doświadczonemu rycerzowi. Jeśli swobodnie interpretujesz muzykę, dobrze czujesz się tańcząc zarówno do szybkiego jak i wolnego tempa, a hasło „improwizacja” wywołuje u Ciebie dreszczyk wyzwania, to poziom dla Ciebie. (5h zajęć z Marie i Florianem oraz z Martyną i Michałem)

[ENG] Jedi Master - the highest rank for the very experienced one, given by the High Council of teachers. If you feel good in interpreting music, dancing both to high and slow music and the word “improvisation” provokes in you positive thrill of challenge, it’s the level for you. (5h of classes with Marie&Florian and Martyna&Michał).

Aerials

[PL] Potocznie przez nas nazywane Aerialse to zajęcia z akrobatyki - czyli wszelkiego rodzaju podrzuty, podskoki, efektem których partnerka ląduje na kosmicznych wysokościach :) Zajęcia nie wymagają szczególnej siły fizycznej ani określonego poziomu swingowego wtajemniczenia. Całą technikę poznacie w trakcie warsztatów. Jednak ze względu na szczególny charakter zajęć nie będzie na nich rotacji partnerów / partnerek, będziecie ćwiczyć w stałych parach. Z tego względu, na te zajęcia będziemy przyjmować jedynie rejestracje w parach. 

[ENG] Acrobatics commonly known by us as aerials are all sorts of throws and jumps which make the follower landing at cosmic heights :) Classes do not require special physical strength or a certain level of swing initiation. You will get to know the technique during the workshops. However, due to the special nature of the classes there will be no rotation of partners, you will practice in regular pairs. For this reason, for these classes we will only accept registrations in couples..

Instruktorzy / Instructors

Marie Voit & Florian Klein (Berlin, Germany)

Martyna i Michał Wacławik (Zawiercie, Poland)

Karina Shorets & Bartosz Przybylski (Kraków, Poland)

Imprezy / Parties

Harmonogram / Schedule

Organizator

Sekcja Kultury, Muzyki i Tańców Swingowych "KMiTa Swing"