Trzy lata temu po raz pierwszy doświadczyliśmy w Krakowie niezwykłego zjawiska. Na kilka dni miasto zostało przejęte przez tancerzy i wypełnione jazzową muzyką. Dzięki niezwykłym przybyszom miała miejsce seria odlotowych warsztatów i nieziemskich imprez. Wygląda na to, że tej zimy kosmici znowu zaatakują! Prognozy wskazują, że kolejne uderzenie nastąpi w weekend 10-12 marca i będzie miało ogromną siłę rażenia. Trzy pary instruktorów, trzy imprezy taneczne, muzyka na żywo, zaskakujące konkursy z nagrodami i inne atrakcje czekają na Was! Czy jesteście przygotowani, aby stawić im czoła?

Three years ago, for the first time, we experienced unusual phenomenon. For few days, the city was invaded by dancers and jazz music. Thanks to amazing newcomers it was amazing time of workshops and extraterrestrial parties. All symptoms indicate that this winter, aliens will come again! According to forecasts, first impact will happen the 10-12 of March and it will have huge power. Three teaching couples, three dance parties, live music, surprising competitions and other attractions awaits you!

WARSZTATY/ CLASSES:

Warsztaty dla początkujących (Classes for Beginners): 6 godzin weekendowych zajęć od całkowitych podstaw (6h of weekend classes from basics)

Warsztaty dla tych, co już wiedzą co to jest rock step (for those who already know rock step): 3h zajęć Lindy Hop z najeźdźcami ze Słowenii + 3h zajęć tematycznych z Pawłem Strukiem (3h of Lindy Hop classes with our invaders from Slovenia and 3h of theme classes with Paweł Struk).

CENY / PRICES:

Full Pass (Poziomy/ Levels:  Padawan, Rycerz/Knight, Mistrz/Master)  – 180PLN / 40 EUR

Full Pass Beginners (Poziom/Level: Uczeń/Initiates) – zajęcia od podstaw - 150 PLN / 35 EUR

Warsztaty / Workshops

Przed warsztatami odbędą się przesłuchania do grup. Przesłuchania są obowiązkowe dla grup Rycerz Jedi  i Mistrz Jedi. Uczestnicy zarejestrowani na poziom Padawan (Int) mogą, ale nie muszą brać udziału w przesłuchaniach, prosimy jednak, aby poinformować nas o tym mailowo lub przed przesłuchaniami, abyśmy mogli prawidłowo ocenić proporcje w grupie.

Before workshops we will have auditions. Auditions are obligatory for Jedi Knight and Jedi Master levels. If you registered for Jedi Padawan level, you don't have to take part in auditions, but you have to inform us about it via e-mail or before auditions to let us keep proper ratio of followers and leaders for classes.

Specjalne zajęcia z Pawłem Strukiem / Special classes with Paweł Struk

Będzie to prawdziwy warsztat dla tancerzy, podczas którego, w obrębie każdego poziomu, skupimy się na fundamentalnych aspektach tańca - przygotowaniem motorycznym, rytmiką i muzykalnością.

True workshop for all dancers. Within each level, we'll work on fundamental aspects of dancing - motility preparation, rhythm and musicality.

Nieziemskie poziomy / Galactic levels:

Uczeń Jedi / Jedi Inititates (Beginner)

Pierwszy etap szkolenia na Jedi/ tancerza Lindy Hop. Jeśli nigdy nie tańczyłaś/eś Lindy Hop jest to grupa dla Ciebie. Zajęcia będą prowadzone od całkowitych podstaw przez polskich instruktorów. (6h zajęć z Kariną Shorets i Bartkiem Przybylskim).

Jedi Initiates / Beginner - the first part of Jedi training for Lindy Hop dancer. If you haven't danced Lindy Hop before, it's your group. (6 hours of classes with Karina Shorets and Bartosz Przybylski).

Jedi Padawan

Aby stać się Rycerzem Jedi, Padawan musiał skończyć szkolenie u mistrzów Lindy Hop i przejść odpowiednią ilość imprez tanecznych. Jeżeli brałaś/eś już udział w weekendowych warsztatach lub jeśli masz za sobą co najmniej jeden semestr regularnej nauki, to jest to poziom dla Ciebie. (3h zajęć Lindy Hop z Petrą&Janezem oraz 3h zajęć tematycznych z Pawłem Strukiem).

To become Jedi Knights, Padawans had to finish training from masters of Lindy Hop and go through the exact number of challenges - dance parties. If you already participated in weekend workshops or you went through at least one semester of regular dance classes - you are welcomed to join to this group. (3 hours of Lindy Hop classes with Petra&Janez and 3 hours of theme classes with Paweł Struk).

Rycerz Jedi (Jedi Knight)

Przyznanie tytułu rycerza oznaczało, że dany Padawan jest już gotowy, by samodzielnie wypełniać stające przed nim zadania - tańczyć na imprezie do ostatniej piosenki. Poziom wtajemniczenia dla osób, które mają ponad rok doświadczenia tanecznego i od czasu do czasu uczestniczą w weekendowych warsztatach - wymagana dobra znajomość swingoutu. (3h zajęć Lindy Hop z Petrą&Janezem oraz 3h zajęć tematycznych z Pawłem Strukiem).

Padawan who got this rank, was ready to complete Jedi tasks on his own - dance till the last song during the party. Level proper for people who already have more than year experience in dancing Lindy Hop and take part in several weekend workshops - good swingout skills required. (3 hours of Lindy Hop classes with Petra&Janez and 3 hours of theme classes with Paweł Struk).

Mistrz Jedi (Master Jedi)

Ten najwyższy tytuł może zostać przyznany przez Radę instruktorów wyjątkowo doświadczonemu rycerzowi. Jeśli swobodnie interpretujesz muzykę, dobrze czujesz się tańcząc zarówno do szybkiego jak i wolnego tempa, a hasło „improwizacja” wywołuje u Ciebie dreszczyk wyzwania, to poziom dla Ciebie. (3h zajęć Lindy Hop z Petrą&Janezem oraz 3h zajęć tematycznych z Pawłem Strukiem).

Jedi Master - the highest rank for the very experienced one, given by the High Council of teachers. If you feel good in interpreting music, dancing both to high and slow music and the word “improvisation” provokes in you positive thrill of challenge, it’s the level for you. (3 hours of Lindy Hop classes with Petra&Janez and 3 hours of theme classes with Paweł Struk).

Instruktorzy / Instructors

Petra Robek & Janez Sepetavc (Slovenia)

Janez zaczął tańczyć w 2008 roku, kiedy to wszedł do baru, dołączył do zajęć pokazowych i został tańcząc do 5 rano. Tak bardzo mu się spodobało, że zapragnął umieć więcej i tańczyć więcej. To co najbardziej kocha w tańcu to możliwość połączenia z przypadkową osobą, tak aby sprawiało jej to przyjemność i wywołało jej uśmiech. Bezcenne.

Janez started dancing in 2008 when he went to a bar, joined a crash-course and danced until 5 a.m. He enjoyed it so much, that he wanted to know more and dance more. The thing he loves the most about dancing is the ability to connect with a random person and make them enjoy the dance and make them smile. Priceless.

Petra grała w siatkówkę odkąd pamięta, ale zawsze pragnęła tańczyć. W wieku 13 lat została przedstawiona tanecznej scenie rockabilly, gdzie nauczyła się pierwszych kroków. Jakiś czas później, zaczęła tańczyć Lindy Hop, w którym całkowicie się zakochała i to uczucie trwa do dziś.

 Petra played volleyball since she can remember, but she always knew she wanted to dance. At the age of 13 she was introduced to the rockabilly scene and she learned her first steps. After a while she started dancing lindy hop, she fell in love and this love still lasts.

 

Paweł Struk

Paweł rozpoczął swoją karierę taneczną w 2011 od Rock&rolla i Boogie Woogie. Wkrótce potem, zakochał się w Lindy Hopie. Zafascynowany radością tańców swingowych, ich muzykalnością, rytmem i niekończącą się zabawą zdecydował dzielić się nową pasją w swoim mieście - Warszawie. W ten sposób stał się jednym z twórców polskiej grupy swingowej "The Swing Alliance" oraz szkoły tanecznej "Warsaw Rhytm Busters". Jednym z jego późniejszych projektów jest festiwal "Lindy on Track", którego głównym elementem jest przejażdżka autentycznym pociągiem parowym z epoki. Poszukując inspiracji w korzeniach jazzu, stworzył swój własny, unikalny styl tańca i nauczania Lindy Hopu i Authentic Jazzu, w którym uchwyca atmosferę złotej ery swingu.

Mimo wielu sukcesów w wielu międzynarodowych konkursach, Paweł wciąć poszukuje nowych doświadczeń ucząc się od najlepszych i biorąc udział w w warsztatach na całym świecie.

Pawel began his dance career in 2011, starting off with Rock and Roll and Boogie Woogie he quickly fell in love with Lindy Hop. Fascinated by the joy of Swing dance , its musicality, rhythm and endless fun he decided to share this unique dance in his hometown Warsaw and became one of the co- founders of Poland's Swing dance performance group 'The Swing Alliance' and the dance school 'Warsaw Rhytm Busters'. One of his latest projects: Lindy on track, a train ride on a real vintage train through Poland! Seeking inspiration in the very roots of Jazz he create an unique style of dancing and teaching Lindy Hop and Authentic Jazz that captures the atmosphere of the golden age of Swing.

Despite his success in many international competitions he is still hunting for knowledge and takes part in many workshops around the world to get advice from the best.

Karina Shorets & Bartosz Przybylski 

Pełna pasji instruktorka z duszą artystki. Oprócz tańca aktorka i założycielka niezależnego Teatru74.  Miłość do jazzu, moda vintage i duch swobody to, co natchnęło Karinę do rozpoczęcia swojej przygody z tańcem Lindy Hop. W tańcu podkreśla aktywną rolę followerki i uważa, że improwizacja, wolność i uśmiech są najważniejszymi elementami w tańcu.

Karina is full of passion instructor with artist’s soul. Besides dancing, she’s an actress and founder of independent theatre “Teatr 74”. Love to jazz music, vintage fashion and free spirit – this is what inspired her to begin the Lindy Hop adventure. She emphasizes the active role of follower and thinks that improvisation, freedom and smile are the most important elements in dancing.

Tancerz, instruktor, DJ, organizator wydarzeń oraz festiwali tanecznych w Krakowie. Pasję do tańców i muzyki swingowej odkrył w 2012 roku. W połowie 2013 roku zaczął prowadzić pierwsze zajęcia. Ma na swoim koncie ponad 700 godzin przebytych warsztatów, ucząc się od niemal 100 różnych instruktorów oraz kolejne 700 godzin zajęć poprowadzonych jako nauczyciel tańca. Do dnia dzisiejszego nieustannie podróżuje, spędzając na swing ok 45 weekendów rocznie. Naucza Lindy Hop w Krakowie i Łodzi, równocześnie sam szkoli się w Authentic Jazz, Balboa, Blues, Collegiate Shag oraz Street Dance. Na zajęciach, jak sam mówi – tyran i despota. Lubi eksperymentować oraz wprowadzać nietypowe elementy. Chce by jego studenci byli kreatywni i sami odnajdywali nowe idee, podając im jedynie narzędzia do wyrażania własnej indywidualności. Inspiracje czerpie z podróży podczas których konfrontuje różne metody nauczania jak i przekazywane treści, kreując swój własny styl. Od początku do dnia dzisiejszego jest związany z organizacją takich eventów jak Dragon Swing, Lindy on Track, Lindy Hop Non Stop, Kraków Lindy Invasion oraz wielu mniejszych.

Dancer, teacher, DJ, organizer of swing events and dance festivals in Kraków. He discovered his passion for dance and swing music in 2012  In mid-2013 he began teaching first classes. He has completed more than 700h workshops, learning from almost 100 different dance teachers, teaching another 700h of regular classes and workshops. To this day, he is constantly traveling, spending on swing more than 45 weekends per year. He is teaching Lindy Hop in Krakow and Łódź, while training in the Authentic Jazz, Balboa, Blues, Collegiate Shag and Street Dance styles. In his classes, he says - "I am tyrant and despot". He likes to experiment and introduce uncommon elements. He wants his students to be creative, to found their own ideas, giving them only a tools to express their own individuality. His inspiration comes from travels during which he confronts a variety of teaching methods and their content, creating his own style. From the beginning to the present day he is associated with the organization of such events as Dragon Swing, Lindy on Track, Lindy Hop Non Stop, Kraków Lindy Invasion and many smaller ones.

Imprezy / Parties

Piątek / Friday

20:30 – Bal, ul. Ślusarska 9

Sobota / Saturday

DKK, Sala Widowiskowa, ul. Św Filipa 6

20:00 - Taster Boogie Woogie with Kasia Choma and Robert Torbiczuk

21:00 - Początek imprezy z koncertem Django Jet

Django Jet from Brno

„We are Czech, Brno based, swing band consisting of 5 musicians/singers (expect 3 to 5 vocalists -depends on how much we party;-)). You can look forward to hear some swing classics, some temperamental tunes in Django Reinhard style, and songs in English, French, Czech and maybe even Polish. Most of the band is also devoted to the lindy-hopping, so you bet we are going to join you at the dance floor later!”

 “Jesteśmy czeskim zespołem z Brna, w którego skład wchodzi 5 muzyków i piosenkarzy (od 3 do 5 wokalistów – to zależy od tego w jak bardzo imprezowym nastroju jesteśmy J ). Na pewno usłyszycie kilka swingowych klasyków, co nieco z pełnych temperamentu melodii w klimacie Django Reinharda, piosenki  po angielsku, francusku, czesku i może nawet po polsku. Większość zespołu to również zaangażowani Lindy Hopperze, także możecie liczyć, że dołączymy do Was na parkiecie!”

Vintage Corner Kolorowe Nastroje

Tuż za rogiem, po sąsiedzku, kryje się vintage shop Kolorowe Nastroje. Miejsce to, prowadzone przez Anię i Gosię, pełne jest oryginalnych ubrań z dawnych lat. Znajdziesz tam kolorowe spódnice, czy wzorzyste sukienki- wszystko, co sprawi, że w tańcu poczujesz się jeszcze bardziej wyjątkowo! Dziewczyny, razem z najlepszymi perełkami, towarzyszyć nam będą również podczas sobotniej imprezy. Ponadto do końca kwietnia, na hasło "Lindy Invasion" otrzymacie 20% na zakupy bezpośrednio w sklepie.

Just around the corner, you can find vintage shop "Kolorowe Nastroje". This magical place, founded by Ania and Gosia, is full of original vintage clothes. Dresses, skirts - everything that make you feel special on the dance floor you can find in their shop. Girls and their best gems will decorate our Saturday party. Moreover, until the end of April, you will get 20% of the discount in their shop, with a password "Lindy Invasion"

Niedziela / Sunday

 20:00 – Piwnica pod Baranami, Rynek Główny 27

Harmonogram / Schedule

Organizator

Sekcja Kultury, Muzyki i Tańców Swingowych "KMiTa Swing"