KRAKÓW LINDY INVASION

24-26.03.2023

O wydarzeniu / About the event

Nasze kosmiczne radary namierzyły szalenie obiecujące sygnały dochodzące z odległych zakątków galaktyki. Czy to zbliżająca się z zawrotną prędkością kometa? A może ultraszybki statek kosmiczny? Nie - to Kraków Lindy Invasion nadciąga z energią supernowej!
W weekend 24-26 marca 2023 Kraków stanie się stolicą swingowego wszechświata za sprawą nieziemskich imprez i warsztatów z wyśmienitymi instruktorami.
Czego możecie oczekiwać?
- swingowych warsztatów tanecznych na czterech galaktycznych poziomach,
- potańcówek w ultrafiolecie,
- muzyki na żywo,
- tasterów,
- neonowej fotobudki.
Już wkrótce zdradzimy więcej szczegółółów.
Do zobaczenia w ostatni weekend marca :)


***

Our space radars have picked up extremely positive signals coming from the far corners of the galaxy. Is it a comet approaching at huge speed? Or maybe an ultra-fast spaceship? No - it's Krakow Lindy Invasion coming with supernova energy!
On the weekend of March 24-26, 2023, Krakow will become the capital of the swing universe thanks to otherworldly parties and workshops with the best instructors.
What can you expect?
- swing dance workshops on four galactic levels,
- ultraviolet dance parties,
- live music,
- tasters,
- neon photo booth.
More details coming soon.
See you on the last weekend of March :)

Warsztaty / Workshops

LINDY HOP na 4 galaktycznych poziomach
6 godzin zajęć na każdym poziomie
***
LINDY HOP on 4 galactic levels
6 hours of classes at each level

Beginner
Jeśli nigdy nie tańczyłaś/eś Lindy Hop jest to grupa dla Ciebie. Zajęcia będą prowadzone od całkowitych podstaw przez polskich instruktorów. (6h zajęć z lokalnymi instruktorami).
***
If you have never danced Lindy Hop, this is the group for you. Classes will be conducted from scratch by Polish teachers. (6 hours of classes with local instructors).

Moon Walker (Int)
Jeżeli brałaś/eś już udział w weekendowych warsztatach lub jeśli masz za sobą co najmniej jeden semestr regularnej nauki, to jest to poziom dla Ciebie.
***
If you have already participated in the weekend workshops or if you have completed at least one semester of regular Lindy Hop classes, this is the level for you.

Starship Trooper (Int/Adv)
Poziom wtajemniczenia dla osób, które mają ponad rok doświadczenia tanecznego i od czasu do czasu uczestniczą w weekendowych warsztatach - wymagana dobra znajomość swingoutu.
***
The level for people who have over a year of dance experience and occasionally participate in weekend workshops - good knowledge of swingout is required.

Space Rider (Adv)
Tańczysz od co najmniej 2 lat, a nawet dłużej, nie tylko uczestniczysz w regularnych zajęciach, ale również bierzesz udział w warsztatach tanecznych, a także zdobywasz nowe umiejętności na festiwalach międzynarodowych. Prowadzenie/podążanie nie stanowi dla ciebie problemu, znasz sporo różnych figur i przejść i potrafisz je swobodnie zatańczyć również w szybszym tempie. Swobodnie tańczysz do muzyki w każdym tempie, improwizujesz.
***
You have been dancing for at least 2 years or even longer, you not only participate in regular classes, but also take part in dance workshops, and learn new skills at international festivals. Leading / following is not a problem for you, you know a lot of different figures and can easily dance to the fast music. You can dance to the music at any tempo, you improvise.

Instruktorzy / Teachers

Alberto Meucci

Alberto odkrył Lindy Hop w 2015 roku i była to miłość od pierwszego tańca. W każdym lindyhopperze widzi inspirację – niezależnie od tego, czy jest to jego nauczyciel, czy też uczeń - każde spotkanie na parkiecie wnosi coś nowego. Taniec daje mu energię i ciekawość, aby zawsze dowiedzieć się więcej o historii tańca. Zawsze ma w zanadrzu sporo rytmicznych wariacji i... żartów. Pochodzi z malowniczej Genui we Włoszech, obecnie mieszka i uczy w Warszawie.

Alberto discovered Lindy Hop in 2015 and it was love from the very first dance. He sees inspiration in every lindyhopper - regardless of whether it is his teacher or student - each meeting on the dance floor brings something new. Dancing gives him energy and a curiosity to always learn more about the history of the dance. His pockets are full of rhythmic variations and ...jokes. He comes from picturesque Genoa in Italy, while currently he lives and teaches in Warsaw.

Alex (aka “Slops”)

Alex („Slops”) przez kilka lat uprawiał sporty walki i trenował samoobronę, jednak po kontuzji kolana musiał z nich zrezygnować. W tym czasie odkrył Lindy Hop. Po kilku miesiącach był uzależniony od energii, którą można dzielić się poprzez taniec. W ciągu siedmiu lat miał okazję uczyć, podróżować, współzawodniczyć i występować z wieloma partnerkami. Obecnie uczy w Brussels Swing Dance Club i współorganizuje cotygodniową potańcówkę, większość jego zajęć jest związana z tańcem.

Alex (aka “Slops”) had been practicing self-defense and combat sports for a few years when he injured a knee and had to stop hardstyle contact sports. That is about when he discovered Lindy Hop. A few months in and he was hooked on the energy that could be shared through dancing. He had the chance to teach, travel, compete and perform with numerous partners during the past seven years. Currently teaching for the Brussels Swing Dance Club and co-organizing the swing event on a weekly basis, most of his activities are related to the dance.

Karolina Bednarek

Karolina tańczyła już od najmłodszych lat, ale kiedy w pewnym momencie trafiła na Lindy Hop, od razu okazało się, że wpadła jak śliwka w kompot. Z czasem zaczęła odkrywać również Collegiate Shag, Balboa i Authentic Jazz, dzięki czemu zrozumiała jak (nieskończenie) wiele możliwości dają tańce swingowe i utwierdziła się w przekonaniu, że w końcu odnalazła swoje miejsce w tanecznym świecie. W tańcu ceni sobie radość (gęsia skórka!), swobodę, autentyczność, improwizację, rytm i niekończącą się ilość rozwiązań.

Karolina started her dance journey as a child, but when many years later she found out about Lindy Hop, it quickly turned out that it was IT! After some time she also started to discover Authentic Jazz, Collegiate Shag and Balboa, and she understood how (infinitely) many possibilities swing dances can offer, so she actually got even more convinced that she had finally found her place in the dance world. In dancing she values joy (goosebumps!), freedom, authenticity, improvisation, rhythm and an endless number of solutions.

Ornella Macchia

Multidyscyplinarna artystka Ornella Macchia jest tancerką, performerką i nauczycielką Lindy Hop, Charleston i Solo Jazz z Brukseli. Z doświadczeniem w gimnastyce, tańcu klasycznym i tangu, szybko rozkwitła w Lindy Hop w jego aspektach rytmicznych i teatralnych. W 2017 roku dołączyła do brukselskiej grupy Jazz Maniacs. Występuje w Belgii i za granicą, na festiwalach i konkursach... ostatnio wygrała Savoy Cup Team City battle. Jako nauczycielka Ornella chce dzielić się swoją pasją łącząc technikę, wyzwania i radość!

Multidisciplinary artist, Ornella Macchia is a dancer, performer and teacher of Lindy Hop, Charleston and Solo Jazz from Brussels. With a background in gymnastics, classical dance and Tango, she quickly flourished in Lindy Hop in their rhythmic and theatrical aspects. In 2017, she joined the Brussels performance group Jazz Maniacs. She performs in Belgium and abroad, in festivals and competitions... and winning the last Savoy Cup Team City battle. As a teacher, Ornella wants to share her passion by combining technique, challenge and joy !

Imprezy / Parties

PIĄTEK (24.03.2023, 20:30-2:00)
Potańcówka z Lazy Swing Band
Avangarda, ul. Zyblikiewicza 1
20:30 taster
21:15 start imprezy

SOBOTA (25.03.2023, 20:30-4:00)
Potańcówka z Lazy Swing Band
Dom Kultury Kolejarza, ul. Św. Filipa 6
20:30 taster
21:15 start imprezy
atrakcje: koncert Lazy Swing Band, konkurs mix&match, fotobudka.
W sobotę tańczymy w UV, więc przygotujcie białe ubrania i fluorescencyjne gadżety ;-)

NIEDZIELA (26.03.2023, 20:30-1:00)
Klub Poczta Główna, ul. Wielopole 2 (wejście od strony Straży Pożarnej)
20:30 taster
21:15 start imprezy

*****

FRIDAY (24.03.2023, 20:30-2:00)
Party with Lazy Swing Band
Avangarda, ul. Zyblikiewicza 1
20:30 taster
21:15 start of the party

SATURDAY (25.03.2023, 20:30-4:00)
Party with Lazy Swing Band
Dom Kultury Kolejarza ul. Św. Filipa 6
20:30 taster
21:15 start of the party
attractions: Lazy Swing Band concert, mix&match competition, photo booth
On Saturday we dance in UV, so prepare white clothes and fluorescent gadgets ;-)

SUNDAY (26.03.2023, 20:30-1:00)
Poczta Główna Club, ul. Wielopole 2 (entrance from the Fire Department side)
20:30 taster
21:15 start of the party

Zespół / The Band

Lazy Swing Band jest młodym, dynamicznym zespołem, a jego pasją jest muzyka i kultura swingowa. Muzycy pochodzą z Krakowa, gdzie w 2016 roku rozpoczęli przygodę ze swingiem od małych swingowych potańcówek w Piwnicy Pod Baranami, rozszerzając w późniejszym czasie działalność przez całą Polskę, aż po festiwale zagraniczne.
Lazy Swing Band zagra podczas piątkowej i sobotniej potańcówki.
***
Lazy Swing Band is a young, dynamic band with a passion for swing music and culture. The musicians come from Krakow, where in 2016 they started their adventure with swing from small swing dance parties in Piwnica Pod Baranami, later expanding their activities throughout Poland, to festivals abroad.
Lazy Swing Band will play during the Friday and Saturday parties.

Cennik / Prices

FULL PASS

6 godzin Lindy Hop na poziomie Int, Int/Adv lub Adv (warsztaty w sobotę i niedzielę)
3 imprezy, w tym 2 (piątkowa i sobotnia) z muzyką na żywo
3 tastery

6 hours of Lindy Hop workshops at the chosen level (Int, Int/Adv or Adv) - workshops on Saturday and Sunday
3 swing dance parties, two (Friday and Saturday) with a live band
3 tasters

340 ZŁ / 75 EUR

BEGINNERS PASS

6 godzin Lindy Hop na poziomie Beginners (warsztaty w sobotę i niedzielę)
3 imprezy, w tym dwie (w piątek i sobotę) z muzyką na żywo
3 tastery

6 hours of Lindy Hop workshops at the beginners level (workshops on Saturday and Sunday)
3 swing dance parties, two (Friday and Saturday) with a live band
3 tasters

180 ZŁ / 40 EUR

PARTY PASS

3 imprezy w tym 2 (piątkowa i sobotnia) z muzyką na żywo
3 tastery

3 swing dance parties, 2 (Friday and Saturday) with live music
3 tasters

110 ZŁ / 25 EUR

T-shirt

Koszulka Kraków Lindy Invsion

Kraków Lindy Invasion T-shirt

45 ZŁ / 10 EUR

Rejestracja / Registration

Rejestracja startuje 01.02.2023 o godzinie 20:00

*****

Registration starts on February 1st, 2023 at 8:00 p.m.

Regulamin / Terms & Conditions

Kontakt / Contact us

ORGANIZATOR
Kolejowe Towarzystwo Kultury oraz
Fundacja Kultury, Muzyki i Tańców Swingowych